உங்களுக்கு தண்ணீர் சம்பந்தமான கனவுகள் வந்தால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா?

தண்ணீர் பற்றிய கனவுகள் பலருக்கும் வரும். இது எப்படிப்பட்ட நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை நமக்கு கொடுக்கும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இந்த பதிவில். தண்ணீர் கொட்டுவது போல

Read more

யாருக்கெல்லாம் மலை பற்றிய கனவு வரும் தெரியுமா ?

மலையை நீங்கள் கனவில் கண்டால் இதுதான் அர்த்தம் தெரியுமா ? பொதுவாக கனவுகளின் அர்த்தங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள அதிக ஆவல் கொள்வோம். அனால் பல கனவுகளுக்கு

Read more

பழங்கள் உங்கள் கனவில் வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா ?

கண்ட கனவுகளின் பலனை தெரிந்து கொள்வதற்கு அனைவருக்கும் ஆசையாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கனவுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் மற்றும் பலன்கள் உண்டு அப்படி பழங்களை உங்கள் கனவில் கண்டால்

Read more

உங்களுடைய கனவில் பணம் வந்தால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ?

கனவில் வரும் சம்பவங்களுக்கு என்ன பலன் என தெரிவதற்கு நம் அனைவருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும். கனவுகளின் பலன்கள் பலருக்கும் நடப்பதாகவே சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் நீங்கள் காணும் கனவானது

Read more

கனவில் வரும் நிழல்கள் நமக்கு கொடுக்கும் எச்சரிக்கைகள் பற்றி தெரியுமா?

நாம் காணும் கனவும் அதில் வரும் நிழல்களும் நமக்கு வாழ்வில் சில அர்த்தங்களை உணர்த்தவே என்பது வாழ்வியல் வல்லுனர்களின் கருத்து. இவ்வாறு நம் கனவில் வரும் நிழல்கள்

Read more

கனவுகளில் வரும் சூழல்கள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மற்றும் திருமணம் குறித்து என்ன அர்த்தம் தரும் தெரியுமா?

கனவுகளின் நிலையும் அது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தையும் குறித்து இந்த பதிவில் காண்போம். கனவுகளில் வரும் பொருட்களோ விலங்குகளோ அல்லது சூழலோ ஆண் மற்றும் பெண்களுக்கு இடையே மற்றும்

Read more

மரணம் பற்றிய கனவுகள் கண்டால் என்ன பலன்

கனவுகள் நம்மை பல விஷயங்களை யோசிக்க வைக்கும். பலரும் இரவில் காணும் கனவுக்கு என்ன பலன் இருக்கும். நமக்கு நல்லதா அல்லது கெட்டதா என யோசித்து கொண்டே

Read more

பாம்புகள் உங்கள் கனவில் வந்தால்

கனவுகளும் அதன் அர்த்தமும் தெரிவதற்கு நம்மில் பலருக்கும் பிடிக்கும். மேலும் கனவில் வந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் ஆவல் கொள்வோம். நம்மில் அனைவரும் வாழ்வில் ஒருமுறையாவது

Read more

உங்கள் கனவில் கோவில், கடவுள் வந்தால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ?

தூக்கத்தில் காணும் கனவிற்கு என்ன அர்த்தம் என தெரிவதற்கு அனைவருக்கும் அதிக ஆர்வம் இருக்கும். கனவு காண்பவர்கள் தூங்கம் கலைந்தவுடன் கண்ட கனவிற்கு என்ன பலன், கண்ட

Read more

உங்கள் கனவில் தங்கம், தங்க நகைகள் வந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடக்கப்போகிறது தெரியுமா?

தங்கம் என்பது எப்பொழுதுமே மதிப்பு மிக்கது. ஆண் பெண் என அனைவருமே நகைகளை வாங்குவதிலும் தங்கத்தை சேமிப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். இந்த தங்கம் நம்மிடம் இருந்தால்

Read more