அடிக்கடி உங்க பழைய காதலி / காதலன் கனவில் வந்தால் அதற்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா

கனவுகள்

அடிக்கடி உங்க பழைய காதலி / காதலன் கனவில் வந்தால் அதற்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா…! ?

Arun Shaly
எவ்வளவுதான் மன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் பழைய காதலை அல்லது முதல் காதலை மறந்து விட முடியாதுதான். ஆனால் அந்த காதலி/ காதலன் பற்றிய கனவுகள் உங்களைத் துரத்திக்...