November 30, 2022

உடலுறவு கொள்வது போல் கனவு வந்தால் என்ன அர்த்தம்

கனவுகள்

நீங்கள் உடலுறவு கொள்வது போல் கனவு வந்தால் என்ன அர்த்தம் என்று தெரியுமா?

aathira
கனவு காண்பது ஒரு சாதாரண செயல். இந்த செயல்முறை உங்கள் ஆழ் மனதுடன் தொடர்புடையது, உண்மையில் நீங்கள் தூங்கச் செல்லும்போது, உங்கள் ஆழ் மனம் ஒரு நனவான...