கனவில் சண்டை போடுவது போல் வந்தால்

கனவுகள்

உங்கள் கனவில் சண்டை போடுவது போல் வந்தால் என்ன பலன் தெரியுமா ?

Arun Shaly
பொதுவாக எல்லாக் கனவுகளுக்கும் பலன் உண்டு என்று சொல்லிவிட முடியாது. ஆனால் குறிப்பிட்ட சில நேரங்களில், நாம் ஆழ்ந்த உறக்க நிலையில் இருக்கும்போது வரும் கனவுகளுக்கு நிச்சயம்...