ப்ரக்கோலி கிரேவி

சமையல்

எண்ணில் அடங்கா மருத்துவ நன்மைகள் நிறைந்த ப்ரக்கோலியை கொண்டு சுவையான ப்ரக்கோலி கிரேவி…!

Arun Shaly
நாம் அனைவரும் வழக்கமாக சப்பாத்தி, நாண் போன்றவற்றிக்கு உருளைக்கிழங்கு, பட்டாணி, காலிஃபிளவர் அல்லது வெஜ் குருமா என்று தான் செய்து சாப்பிட்டு இருப்போம். இன்று நாம் ப்ரக்கோலியை...