விடியற் காலையில் காணும் கனவுகள் பலிக்குமா

கனவுகள்

விடியற் காலையில் காணும் கனவுகள் பலிக்குமா ? சுவாரசியமான தகவல்…!

Arun Shaly
கனவு என்பது பிறந்த குழந்தை முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் தோன்றும் ஒரு விஷயமாகும். பிறந்த குழந்தை தூக்கத்தில் சிரிப்பது கூட கனவு என்று தான் கூறுகின்றனர்,...