duck

கனவுகள்

கோழி, வான்கோழி, வாத்து, அல்லது அன்னம் உங்கள் கனவில் வந்தால் …!

aathira
சிலருக்கு வாழ்க்கையில் சில நேரம் கனவு வருகிறது. இன்னும் சிலருக்கு கனவே வாழ்க்கையாகிறது. சில நேரங்களில் கோழி, வான்கோழி, வாத்து, அல்லது அன்னம் போன்றவை மிகவும் அரிதாக...